pokrowce na parasol, pokrowce na parasol z nadrukiem, pokrowce na parasol z logo, pokrowce reklamowe, pokrowce promocyjne
luksusowe pokrowce na parasole senz° small
21 lipca 2015
pokrowce na parasol, pokrowce na parasol z nadrukiem, pokrowce na parasol z logo, pokrowce reklamowe, pokrowce promocyjne
luksusowe pokrowce na parasole senz° extra large
21 lipca 2015
Pokaż wszystko

luksusowe pokrowce na parasole senz° large

Minimalne zamówienie to 504 szt. lub wielokrotność
Opis

Luk­su­so­wy po­kro­wiec na pa­ra­so­le senz° lar­ge to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla każ­de­go, kto szu­ka ła­twe­go i in­te­li­gent­ne­go spo­so­bu no­sze­nia pa­ra­so­li senz° smart oraz senz° ori­gi­nal. Ide­al­ny dla wszyst­kich dzię­ki wy­szu­ka­nej, ale tak­że uni­wer­sal­nej bar­wie ciem­nej sza­ro­ści. Za­pew­nia sty­lo­wy wy­gląd bez wzglę­du na po­go­dę, a po­ręcz­ny pa­sek po­zo­sta­wia Two­je rę­ce cał­ko­wi­cie wol­ne. Wy­ko­na­ny jest z wy­trzy­ma­łe­go, wo­do­od­por­ne­go ma­te­ria­łu, któ­ry do­sko­na­le ochro­ni Two­ją pa­ra­sol­kę.  Po­kro­wiec ma dłu­gość 74 cm.

Sprze­daż mi­ni­mal­na – 504 szt
(je­den kar­ton lub wie­lo­krot­ność)

Opinie (0)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “luksusowe pokrowce na parasole senz° large”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *