parasole reklamowe, parasole reklamowe z nadrukiem, parasole z nadrukiem, parasole z logo, parasole promocyjne
parasole reklamowe senz° original pomarańczowe
21 lipca 2015
pokrowce na parasol, pokrowce na parasol z nadrukiem, pokrowce na parasol z logo, pokrowce reklamowe, pokrowce promocyjne
luksusowe pokrowce na parasole senz° large
21 lipca 2015
Pokaż wszystko

luksusowe pokrowce na parasole senz° small

Oceniony 5.00 na 5 na podstawie 1 oceny klienta
(1 opinia klienta)

Minimalne zamówienie to 504 szt. lub wielokrotność
Opis

Luk­su­so­wy po­kro­wiec na pa­ra­so­le senz° small to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla każ­de­go, kto szu­ka ła­twe­go i in­te­li­gent­ne­go spo­so­bu no­sze­nia pa­ra­so­li senz° smart s oraz senz° au­to­ma­tic. Ide­al­ny dla wszyst­kich dzię­ki wy­szu­ka­nej, ale tak­że uni­wer­sal­nej bar­wie ciem­nej sza­ro­ści. Za­pew­nia sty­lo­wy wy­gląd bez wzglę­du na po­go­dę, a po­ręcz­ny uchwyt za­pew­nia wy­go­dę no­sze­nia po zło­że­niu. Wy­ko­na­ny jest z wy­trzy­ma­łe­go, wo­do­od­por­ne­go ma­te­ria­łu, któ­ry do­sko­na­le ochro­ni Two­ją pa­ra­sol­kę.  Po­kro­wiec ma dłu­gość 22 cm więc z ła­two­ścią zmie­ści się w dam­skiej to­reb­ce.

Sprze­daż mi­ni­mal­na – 504 szt
(je­den kar­ton lub wie­lo­krot­ność)

Opinie (1)

1 opinia dla luksusowe pokrowce na parasole senz° small

  1. Oceniony 5 na 5.

    senz

    Do­sko­na­ła ja­kość wy­ko­na­nia

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *