pudełka do parasoli z nadrukiem, pudełka do parasoli z logo, pudełka reklamowe, pudełka promocyjne do parasoli, pudełka upominkowe
pudełka upominkowe do parasoli senz° xxl
21 lipca 2015
parasole reklamowe, parasole reklamowe z nadrukiem, parasole z nadrukiem, parasole z logo, parasole promocyjne
parasole reklamowe senz° smart granatowe
22 lipca 2015
Pokaż wszystko

parasole reklamowe senz° original czerwone

219.00  brutto

Minimalne zamówienie to 24 szt. lub wielokrotność
Opis

Pa­ra­so­le re­kla­mo­we senz° ory­gi­nal to in­no­wa­cyj­ne pro­duk­ty w kla­sycz­nej, ele­ganc­kiej for­mie. Oże­bro­wa­nie skon­stru­owa­ne na opa­ten­to­wa­nej kon­struk­cji po­zwa­la od­pie­rać wiatr do 100 km/h. Koń­ców­ki dru­tów są do­dat­ko­wo za­bez­pie­czo­ne aby ochra­niać oczy przed ura­za­mi. Uchwyt po­łą­czo­ny jest z sys­te­mem au­to­ma­tycz­ne­go otwie­ra­nia i wy­po­sa­żo­ny jest w po­ręcz­ny sznu­rek. Pa­ra­so­le z na­dru­kiem do­stęp­ne na za­mó­wie­nie.

Typ Kla­sycz­ny
Otwie­ra­nie Au­to­ma­tycz­ne za­my­ka­nie
Koń­ców­ka że­ber Ochro­na oczu
Wy­trzy­ma­łość Wiatr do 100 km/h
Po­kry­cie Po­lie­ster pon­gee
Że­bra Pa­tent senz°
Trzon Alu­mi­nium
Pę­tla uchwyt Sznu­rek
Wa­ga 440 g
Wy­miar cza­szy 90 x 87 cm
Dłu­gość po zło­że­niu 79 cm

Sprze­daż mi­ni­mal­na – 24 szt
(je­den kar­ton lub wie­lo­krot­ność)

Dodatkowe informacje
Waga 0.440 kg
Wymiary 90 × 87 × 79 cm
Opinie (0)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “parasole reklamowe senz° original czerwone”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *