pudełka do parasoli z nadrukiem, pudełka do parasoli z logo, pudełka reklamowe, pudełka promocyjne do parasoli, pudełka upominkowe
pudełka upominkowe do parasoli reklamowych senz° original
21 lipca 2015
parasole reklamowe, parasole reklamowe z nadrukiem, parasole z nadrukiem, parasole z logo, parasole promocyjne
parasole reklamowe senz° original czerwone
22 lipca 2015
Pokaż wszystko

pudełka upominkowe do parasoli senz° xxl

Minimalne zamówienie to 504 szt. lub wielokrotność
Opis
Pu­deł­ka upo­min­ko­we do pa­ra­so­li senz° XXL do­pa­so­wa­ne są do pa­ra­so­li senz° xxl. To do­sko­na­ły do­da­tek, któ­ry za­pew­ni osią­gnię­cie ele­ganc­kiej for­my pre­zen­tu z dba­ło­ścią o naj­mniej­szy szcze­gół. Pu­deł­ka wy­ko­na­ne są z so­lid­ne­go ma­te­ria­łu, któ­ry do­dat­ko­wo za­bez­pie­cza pa­ra­so­le senz°.  Klient ma moż­li­wość wy­bo­ru ko­lo­ru pu­de­lek oraz umiesz­cze­nia lo­go swo­jej fir­my na ich po­wierzch­ni . Wy­mia­ry pu­deł­ka: 95 x 5 x 5 cm.
Sprze­daż mi­ni­mal­na – 504 szt
(je­den kar­ton lub wie­lo­krot­ność)
Opinie (0)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “pudełka upominkowe do parasoli senz° xxl”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *